Skip to content Skip to footer

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa możliwa jest między innymi w sytuacji utraty płynności finansowej przez przedsiębiorcę. Warto dowiedzieć się, na czym konkretnie polega ten proces.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja firmy obejmuje szereg zróżnicowanych działań, dzięki którym możliwe jest przekształcenie struktur przedsiębiorstwa. Działania te mogą dotyczyć zarówno organizacji przedsiębiorstwa, jak i jego aktywów oraz pasywów. Głównym celem prowadzenia działań restrukturyzacyjnych jest poprawa rentowności firmy, a także jej płynności finansowej. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może dotyczyć różnych dziedzin jego działalności, na przykład operacyjnej lub produkcyjnej.

Zasady restrukturyzacji

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa powinna być realizowana zgodnie z zachowaniem pewnych zasad, które zostały określone w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja firmy jest możliwa w przypadku utraty zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań, a także istnienia zaległości finansowych starszych niż trzy miesiące. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorstwa, które są poddawane działaniom restrukturyzacyjnym, powinny mieć pewien potencjał rozwojowy, który umożliwi im kontynuowanie działalności.

Rodzaje restrukturyzacji

Wyróżnia się kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Wśród nich można wskazać następujące:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które przebiega dość szybko i sprawnie,
– przyspieszone postępowanie układowe, które realizowane jest w trybie uproszczonym,
– postępowanie układowe, które jest dość sformalizowane,
– postępowanie sanacyjne, które jest najbardziej kosztowne i czasochłonne.

Cele restrukturyzacji

Działania restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwie najczęściej mają określone cele. Wiążą się one przede wszystkim z chęcią poprawy efektywności oraz wydajności firmy, a także jej konkurencyjności. Restrukturyzacja sprzyja wzrostowi wartości podmiotu. Jest to dość efektywny sposób na uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa, a także jego likwidacji.

Leave a comment